SEE Law Journal no.10 is online

.   Kliko këtu -> https://www.seelawschool.org Kliko Këtu -> SEE LJ 10 cover fin     .

Ftohen të gjithë studentët e interesuar të Fakultetit të Drejtësisë, të aplikojnë për të marrë pjesë në këtë projekt.

  Në kuadër të projektit kërkimor-shkencor “Kriminologjia e gjelbër. Dëmi, subjektet dhe viktimat mjedisore sipas legjislacionit dhe praktikës shqiptare”, financuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), në […]

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 7 (shtatë) vende të lira pune për pesonel akademik me kohë të plotë, si më poshtë:

Në Departamentin e të Drejtës Publike 4 (katër) vende pune Në Departamentin e të Drejtës Penale 3 (tre) vende pune   Kandidatët konkurrentë në Departamentin e së Drejtës Publike, duhet […]

Botim per revisten SEELS

.       1.SEE_LJ_Promo_Poster 2.SEE_LJ_Promo_Poster_LegalPractitioners 3.SEE_LJ_Promo_Poster_PhDStudents 4.SEE_LJ_Promo_Poster_Academics             .

Konferenca Shkencore: Keshilli i Shtetit per Zhvillimin e se Drejtes ne Shqiperi

Departamenti i së Drejtës Publike pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me datë 24 nëntor 2022, organizoi Konferencën Shkencore “Këshilli i Shtetit për Zhvillimin e së Drejtës në Shqipëri, […]

Thirrje Erasmus+

.     Kliko këtu -> Thirrja Valladolid 18.11.2022           .

Seanca Informuese nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara mbi programet SUSI dhe Global UGrad

Programi SUSI për pedagogë   https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/study-of-the-u-s-institutes-for-scholars-susi-2/ Programi SUSI për studentët e gazetarisë dhe gjeografisë/shkencat e natyrës në fushën e ambjentit https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/the-study-of-the-u-s-institute-susi-for-student-leaders/ Programi Global UGrad për studentë të gjitha degët https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/2016-2017-global-ugrad-student-application/

Takim Informues me Shoqaten ELSA Albania

Në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, datë 14.11.2022, u mbajt takimi me përfaqësues të ELSA Albania – Shoqatës Evropiane të Studentëve të Drejtësisë. Ky takim u përshëndet […]

Kandidatët fitues në Masterin Ekzekutiv në Kriminologji

Komisioni ad hoc i përbërë nga Kryetar Prof.Asoc.Dr. Lirime Çukaj, anëtarë Prof.Asoc.Dr. Ervin Karamuço, Dr. Valbona Ndrepepaj, i ngritur për të përzgjedhur kandidatët fitues në Masterin Ekzekutiv në Kriminologji, pasi […]