Vendimi KIZ mbi zgjedhjet per anetar te bordit administrativ

Mbi ditet e mbetura te lejes vjetore per personelin akademik me kohe te plote te UT-se
21/12/2022
Mbi Konferencen Shkencore Kombetare te Departamentit Publik, Fakulteti i Drejtesise, UT
22/12/2022
Vendimi KIZ mbi zgjedhjet per anetar te bordit administrativ

.

 

 

 

 

Kluko këtu -> Kiz Vendimi

 

 

 

 

 

.