Per fillimin e procedurave te vetekandidimit per anetare te Komisioneve te Perhershme ne nivel institucional, afati, kriteret per anetaret e cdo komisioni dhe dokumentacioni qe duhet te dorezojne kandidatet

Botim per revisten SEELS
01/12/2022
Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 7 (shtatë) vende të lira pune për pesonel akademik me kohë të plotë, si më poshtë:
05/12/2022
Per fillimin e procedurave te vetekandidimit per anetare te Komisioneve te Perhershme ne nivel institucional, afati, kriteret per anetaret e cdo komisioni dhe dokumentacioni qe duhet te dorezojne kandidatet

.

 

 

 

Kliko këtu ->  Njoftim