Mbi Konferencen Shkencore Kombetare te Departamentit Publik, Fakulteti i Drejtesise, UT

Më datë 21 Dhjetor 2022, Departamenti Publik i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, organizoi Konferencën Shkencore Kombëtare në kuadrin e zbatimit të projektit kërkimor “Zhvillime të së drejtës administrative dhe […]

Masat e shmangies nga ndjekja penale dhe nga dënimi (Analizë teoriko-praktike)

Më datë 13 Dhjetor 2022, pranë ambienteve të Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës, u zhvillua një leksion i hapur me studentët për të prezantuar gjetjet e studimit shkencor […]

Shmangia nga ndjekja penale dhe nga dënimi, institut i ri i drejtësisë penale për të mitur

Në kuadër të projektit “Masat e shmangies nga ndjekja penale dhe nga dënimi, Analizë teoriko-praktike”, në dt 12 Dhjetor 2022 në mjediset e Fakultetit të Drejtësisë u organizua seminari me […]

Në datën 13.12.2022 Fakulteti i Drejtësisë në bashkëpunim më ICC Albania organizoi, në kuadër të Javës së Integritetit, diskutimin mbi Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut.

  Në panelin e diskutimit morën pjesë Drejtuesja e Departamentit të së Drejtës Civile, Prof. Dr. Nada Dollani, Sekretarja e Përgjithshme e ICC Albania, Zj. Ardita Seknaj, Dr. Armela Kromiçi […]

APLIKIM NË PROGRAMIN “UT- KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

.     Kliko këtu ->  Projekti Gjykata PILOT dhjetor 12           .