Lista e rënditjes së aplikantëve për kuotat e paplotësuara pas përfundimit të raundit të tretë

PËR APLIKANTËT E RAUNDIT TË TRETË, QË JANË PJESË E PORTALIT U-ALBANIA, QË NUK JANË REGJISTRUAR NË ASNJË PROGRAM STUDIMI
02/11/2022
Permledhja e takimit te realizuar me AADF,date 3.11.2022, per thirrjet e reja READ
05/11/2022
Lista e rënditjes së aplikantëve për kuotat e paplotësuara pas përfundimit të raundit të tretë