Njoftohen studentët e Masterit Shkencor dhe Profesional Viti i Dytë të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore orari 10:00-12:00 për të bërë zgjedhjen e lëndëve me zgjedhje deri me datë 04.11.2022

Formular Aplikimi, bursa dhe kategorite sociale 2022-2023
27/10/2022
THIRRJE PËR APLIKIM NË KONKURSIN E SHKRIMIT LIGJOR PËR ANKESAT KUSHTETUESE INDIVIDUALE 
28/10/2022
Njoftohen studentët e Masterit Shkencor dhe Profesional Viti i Dytë të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore orari 10:00-12:00 për të bërë zgjedhjen e lëndëve me zgjedhje deri me datë 04.11.2022

.

 

 

 

 

Njoftohen studentët e Masterit Shkencor dhe Profesional Viti i Dytë të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore orari 10:00-12:00 për të bërë zgjedhjen e lëndëve me zgjedhje deri me datë 04.11.2022

 

 

 

 

.