NJOFTIM PER STUDENTET ,CIKLI I PARE I STUDIMEVE ‘PROGRAM I INTEGRUAR”TE CILET PERFITOJNE  BURSE  DHE  PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT, PER VITIN AKADEMIK 2022-2023, dhe STUDENTË TË CIKLIT TË DYTË TE STUDIMEVE “MASTER” QË PËRFITOJNË PËRGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

STUDENTET TE CILET PERFITOJNE , PERJASHTIM / REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT , ME MESTARE 9-10 CIKLI I STUDIMEVE “PROGRAM I INTEGRUAR” DHE CIKLI II STUDIMEVE “MASTER” , SI DHE STUDENTET CIKLI I STUDIMEVE “PROGRAM I INTEGRUAR” ME MESATARE MBI 6, TE CILET PERFITOJNE REDUKTIM TARIFE SHKOLLIMINUK DOREZOJNE ASNJE DOKUMENT, PASI   LISTA EMERORE E STUDENTEVE PERFITUESVE , PERCILLET NGA SEKRETARIA MESIMORE,

-Kategorite dhe dokumentacioni perkates, Cikli i pare i studimeve ‘Program i Integruar” te cilet perfitojne ‘Perjashtim nga tarifa e shkollimit” per vitin akademik 2022-2023, bazuar ne VKM. Nr.40, date 23.01.2019 & VKM. NR 251 dt.27.03.2020.

Dokumentacioni do dorëzohet në Zyrën e Financës nga data 27.10.2022-30.11.2022
Shenim: Nuk perfitone nga ky vendim studentet përsëritës

-Kategorite dhe dokumentacioni perkates, Cikli i pare i studimeve ‘Program i Integruar” te cilet perfitojne ‘Bursë Financiare’ per vitin akademik 2022-2023, bazuar ne VKM. Nr.39, date 23.01.2019

Dokumentacioni do dorëzohet në Zyrën e Financës nga data 27.10.2022-30.11.2022

Shenim: Nuk perfitone nga ky vendim studentet përsëritës

-DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË “MASTER”  QË PËRFITOJNË PËRGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023, Bazuar ne VKM. Nr.780, date 26.12.2018.

Dokumentacioni do dorëzohet në Zyrën e Shëbimeve,  nga data 27.10.2022 – 30.11.2022

Shenim: Nuk perfitone nga ky vendim studentet përsëritës

 

 

Kliko këtu -> Formular-aplikimi-per-kategori ‘Program i Integruar’

Kliko këtu -> Formular-aplikimi-per-burse

Kliko këtu -> Formular-aplikimi-kategori-master

 

 

 

 

.

Leave A Comment