Prezenca e OSBE-së në Shqipëri në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë, do të organizojë trajnimin me temë:

 

Aksesi në Gjykatën Kushtetuese dhe hartimi i ankimit kushtetues individual”

Trajnimi do të zhvillohet më datë 31 tetor 2022, në orën 09:30 – 13:30Auditorin 402 pranë Fakultetit të Drejtësisë.

Në këtë trajnim do të trajtohen këto tema:

  • funksionimi i Gjykatës Kushtetuese;

  • aksesi në gjykatë;

  • këshilla praktike për plotësimin e formularit te kërkesës drejtuar Gjykatës Kushtetuese;

  • këshilla praktike për të bërë një ankim individual;

  • cilat janë rastet kur mund t’i drejtohemi Gjykatës Kushtetuese me një ankim individual;

  • si të hartojmë një ankim individual të suksesshëm;

  • çfarë duhet të përmbajë domosdoshmërisht ankimi kushtetues.

Ftojmë të gjithë studentët e Fakultetit të Drejtësisë të marrin  pjesë në këtë trajnim. Pjesëmarrja është e lirë dhe e hapur për të gjithë studentët e drejtësisë.

 

Leave A Comment