.

 

SUSIs përfshin programe intensive akademike, qëllimi i të ciiave është t’u ofrojë fakulteteve të universiteteve të huaja dhe studiuesve të tjerë mundësinë për të thelluar njohuritë e tyre për shoqërinë, kulturën, vlerat dhe institucionet e SHBA-së.

 

Qëllimi i Institutit është të përmirësojë kurrikulat dhe cilësinë e mësimdhënies për Shtetet e Bashkuara në institucionet akademike jashtë vendit.

 

Për më shumë informacion referohuni Iinkut:

https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/study-of-the-u-s-institutes-for-scholars-susi-2/

 

Afati i aplikimit: 5 Dhjetor 2022.

 

 

 

.

Leave A Comment