.

 

Ju informojmë se “The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH”- (GIZ), në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, do të zhvillojnë shkollën e vjeshtës Uncovering illicit flows can make societies glow, në Durrës, në datat 25-28 Tetor 2022.  

 

Lektorë vendas dhe të huaj, si edhe përfaqësues nga Drejtoritë e Përgjithshme të Inteligjencës Financiare të Shqipërisë dhe Serbisë, janë ftuar nga GIZ për të prezantuar dhe diskutuar mbi flukset e paligjshme financiare.

 

Ky kurs intensiv është i hapur për 15 studentë nga secili prej Fakulteteve të Ekonomisë dhe të Drejtësisë, për të cilët afati i rregjistrimit është deri më 18 Tetor 2022.

 

Përzgjedhja e studentëve do të bëhet nga komisioni ad-hoc i ngritur në kuadër të këtij kursi.   

 

Lutemi që forma e rregjistrimit në google form, sipas link-ut më poshtë, të publikohet në faqen web të njësisë suaj për shpërndarjen e informacionit për studentët e të interesuar sipas kategorive specifike.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1h6VxNleY6HezLRTAqdY6n2HAXXdz1n_XKAFhK7tXGEI/viewform?ts=633c197d&edit_requested=true 

 

 

 

 

.

Leave A Comment