KRITEREVE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME

Në kategorinë “Profesorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme: Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; Të mbajë së paku titullin akademik “Profesor i asociuar”; Të ketë […]

NJOFTIM

Në kuadrin e kremtimit të 65 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tiranës, në datat 25, 26 dhe 27 tetor do të organizohen disa aktivitete sportive në disiplinat volejboll dhe […]

Njoftim për vende të lira pune

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 4 (katër) vende të lira pune për personel administrativ ( me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si […]

Thirrje Erasmus+

.       Kliko këtu ->  Thirrja Graz 2022             .

Thirrje Erasmus+

. Kliko këtu ->  Thirrja Bologna studente 07.09.2022 Kliko këtu ->  Thirrja për Bursa për studentët në Universitetin Westminster 07.09.2022 .

Ratio & Proportion

z enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are […]

Vocal Warm ups & Voice Physiology

z enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are […]

NETZWERK OST-WEST 2022 05.08.2022 – 19.08.2022

.               Kliko këtu  ->  NETZWERK OST-WEST 2022 05.08.2022 – 19.08.2022             .