PËR KANDIDATËT QË KËRKOJNË TË NDJEKIN STUDIMET NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË NJË PROGRAM TË DYTË STUDIMI, APO TË TRANSFEROJNË STUDIMET, SI DHE PËR KANDIDATËT NGA TROJET DHE NGA KATEGORITË E VEÇANTA

Në zbatim të neneve 85 dhe 89 të Ligjit 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe të Urdhërit të Përbashkët të QSHA dhe RASH  Nr. 6, datë 25.06.2021, “Për miratimin e kalendarit për procesin e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit […]

KRITEREVE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME

Në kategorinë “Profesorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme: Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; Të mbajë së paku titullin akademik “Profesor i asociuar”; Të ketë përfunduar studimet në fushën e Drejtësisë brenda ose jashtë vendit me mesatare të lartë; Të zotërojë një prej 5 (pesë) gjuhëve të huaja, përkatësisht gjuhën […]

NJOFTIM

Në kuadrin e kremtimit të 65 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tiranës, në datat 25, 26 dhe 27 tetor do të organizohen disa aktivitete sportive në disiplinat volejboll dhe basketboll. FDUT do të përfaqësohet nga 3 ekipe me nga 12 lojtarë secili: volejboll femra, volejboll meshkuj dhe basketboll meshkuj. Të gjithë studentët dhe pedagogët […]

Njoftim për vende të lira pune

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 4 (katër) vende të lira pune për personel administrativ ( me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:     Kryetar i Degës së Financës   Kandidatët që konkurojnë për ‘Kryetar i Degës së Financës’, duhet të plotësojnë këto kritere:   Ø  Kritere të […]

Thirrje Erasmus+

.       Kliko këtu ->  Thirrja Graz 2022             .

Thirrje Erasmus+

. Kliko këtu ->  Thirrja Bologna studente 07.09.2022 Kliko këtu ->  Thirrja për Bursa për studentët në Universitetin Westminster 07.09.2022 .

Ratio & Proportion

z enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

Vocal Warm ups & Voice Physiology

z enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

NETZWERK OST-WEST 2022 05.08.2022 – 19.08.2022

.               Kliko këtu  ->  NETZWERK OST-WEST 2022 05.08.2022 – 19.08.2022             .