LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË, VITI AKADEMIK 2022 – 2023

KUOTAT E VEÇANTA, VITI AKADEMIK 2022 – 2023
30/09/2022
LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE, VITI AKADEMIK 2022 – 2023
30/09/2022
LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË, VITI AKADEMIK 2022 – 2023