VENDIM Nr. 9 Datë 28.09.2022

NJOFTIM PËR RIVAZHDIMET DHE NDËRPRERJET STUDIMESH NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË
27/09/2022
VENDIM Nr. 10 Datë 28.09.2022
28/09/2022
VENDIM Nr. 9 Datë 28.09.2022