NJOFTIM PËR RIVAZHDIMET DHE NDËRPRERJET STUDIMESH NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË

SHPALLJA E LISTËS TË STUDENTËVE FITUES NË PROGRAMIN DOKTORATË NË DREJTËSI, PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022
23/09/2022
VENDIM Nr. 9 Datë 28.09.2022
28/09/2022
NJOFTIM PËR RIVAZHDIMET DHE NDËRPRERJET STUDIMESH NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË