SHPALLJA E LISTËS TË STUDENTËVE FITUES NË PROGRAMIN DOKTORATË NË DREJTËSI, PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022

STUDENTET, TE CILET NUK KANE SHLYER DETYRIMET FINANCIARE NDAJ FAKULTETIT TE DREJTESISE, JANE TE LUTUR TE KRYEJNE PAGESAT BRENDA DATES 26.09.2022.
20/09/2022
NJOFTIM PËR RIVAZHDIMET DHE NDËRPRERJET STUDIMESH NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË
27/09/2022
SHPALLJA E LISTËS TË STUDENTËVE FITUES NË PROGRAMIN DOKTORATË NË DREJTËSI, PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022