STUDENTET, TE CILET NUK KANE SHLYER DETYRIMET FINANCIARE NDAJ FAKULTETIT TE DREJTESISE, JANE TE LUTUR TE KRYEJNE PAGESAT BRENDA DATES 26.09.2022.

PËR KANDIDATËT QË KËRKOJNË TË NDJEKIN STUDIMET NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË NJË PROGRAM TË DYTË STUDIMI, APO TË TRANSFEROJNË STUDIMET, SI DHE PËR KANDIDATËT NGA TROJET DHE NGA KATEGORITË E VEÇANTA
20/09/2022
SHPALLJA E LISTËS TË STUDENTËVE FITUES NË PROGRAMIN DOKTORATË NË DREJTËSI, PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022
23/09/2022
STUDENTET, TE CILET NUK KANE SHLYER DETYRIMET FINANCIARE NDAJ FAKULTETIT TE DREJTESISE, JANE TE LUTUR TE KRYEJNE PAGESAT BRENDA DATES 26.09.2022.
.

MANDATI I PAGESES GJENDET NE WEBSITE ZYRTAR :

 

KOPJA E MANDATIT DOREZOHET NE ZYREN E INFORMACIONIT OSE ME EMAIL NE ADRESEN : financa@fdut.edu.al.

 

 

 

 

.