Science-Based Workout: Build Muscle & Lose Fat

D enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

Adobe Premiere Pro CC Masterclass

H enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

Vocal Warm ups & Voice Physiology

z enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

Supporting healthy immunes development in childrem

T hese cases are perfectly and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

What is the primary purposes of Kindergarten?

B eguiled and demoralized indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

“E drejta ndërkombëtare e mjedisit”

NJOFTIM   Në datën 8 gusht 2022, në mjediset e FDUT u mbajt takimi  i parë prezantues i programit të shkëmbimit “Rrjeti Lindje-Perëndim” (Netzwerk Ost-West) midis Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës dhe Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Berlinit.  Programi i këtij viti fokusohet mbi temën “E drejta ndërkombëtare e mjedisit”. Studentët janë […]

Datat e provimeve vjeshtë 2022

Njoftohen studentët e vitit të parë dhe vitit të dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), studentët e vitit të pare dhe të dytë Master Profesional (penal/ civil/ publik) me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, studentët e Masterit Profesional Eu Business Law dhe studentët e Programit Master i Shkencave dhe Master […]