06/07/2022

Pyetësori për studentë të Universiteti të Tiranës

Të dashur studentë!  Universiteti i Tiranës po organizon një pyetësor me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët.  Studentët […]
06/07/2022

Thirrje Erasmus+

.       Kliko këtu -> Thirrja Saarland 2022           .
05/07/2022

Studentët e mëposhtëm janë të lutur të kontaktojnë me Zyrën e Financës , në add: financa@fdut.edu.al

Elfrida Kolbuçaj Kladjola Spahiu Kristina Komici Enea Biçaku Mark Tole Andreina Durollari Redi Morina Aurora Meka Adelajdja Xhetani                          […]
05/07/2022

Permbledhje mbi konkursin e EUSAIR Academy Youth Contest

. “EUSAIR ACADEMY Youth CONTEST” synon të përfshijë dhe të stimulojë pjesëmarrjen e të rinjve në aktivitetet e BE-së duke zhvilluar të kuptuarit dhe ndërgjegjësimin e tyre […]