Shtyhet afati për shpallje konkursi për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:

Pyetësori për studentë të Universiteti të Tiranës
06/07/2022
Njoftim për Studentë universitarë dhe të rinj të diplomuar nga të gjitha vendet e EUSAIR
19/07/2022
Shtyhet afati për shpallje konkursi për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë: