Studentët e mëposhtëm janë të lutur të kontaktojnë me Zyrën e Financës , në add: financa@fdut.edu.al

Permbledhje mbi konkursin e EUSAIR Academy Youth Contest
05/07/2022
Thirrje Erasmus+
06/07/2022
Studentët e mëposhtëm janë të lutur të kontaktojnë me Zyrën e Financës , në add: financa@fdut.edu.al

Elfrida Kolbuçaj

Kladjola Spahiu

Kristina Komici

Enea Biçaku

Mark Tole

Andreina Durollari

Redi Morina

Aurora Meka

Adelajdja Xhetani                                  

Emilajno Shanaj           

Xhesilda Çakalli           

Rei Haxhiaj                   

Edes Kupi                                                  

Erdis Reovica                                                      

Kristjana Malaj                                          

Eni Lamçja                    

Hebi Rroko                                                

Oksana Alla                                              

Ledja Blacëri                          

Salarojn Totaj                                  

Anxhela Braçi