29/07/2022

Model European Union Strasbourg 2022 – Open call

My name is Ivaylo Antonov and I represent Model European Union Strasbourg (MEUS) 2022. MEUS is a youth conference that has taken place every year since […]
28/07/2022

Lista shtesë e studentëve që përfitojnë reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021-2022 për programi ciklit dytë të studimit sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018.

.       Nr. Emër Atësi  Mbiemër Fakulteti Dega Viti 1 Ledjana  Sulaj Fakulteti I Drejtesise MSH Penal 2 2 Rivaldo  Kasmi Fakulteti I Drejtesise […]
19/07/2022

Njoftim për Studentë universitarë dhe të rinj të diplomuar nga të gjitha vendet e EUSAIR

Studentë universitarë dhe të rinj të diplomuar nga të gjitha vendet e EUSAIR (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi, Greqia, Italia, Maqedonia e Veriut, […]
12/07/2022

Shtyhet afati për shpallje konkursi për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë: