Agjencia Universitare e Frankofonisë ( AUF ) ka hapur thirrje

Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2022”
28/06/2022
Roli i teknologjisë në parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar, krimeve financiare dhe korrupsionit
29/06/2022
Agjencia Universitare e Frankofonisë ( AUF ) ka hapur thirrje