Linku per studimin e tregut te punes

STUDENTET, TE CILET NUK KANE SHLYER ENDE DETYRIMET FINANCIARE , JANE TE LUTUR TE KRYEJNE PAGESAT E TARIFES SE SHKOLLIMIT BRENDA DATES 08.07.2022.
24/06/2022
Ka nisur programi i praktikave te punes per te rinjte profesioniste
24/06/2022
Linku per studimin e tregut te punes

.

 

 

Studimi i tregut të punës do të behet më anë të plotesimit të google form të hartuar nga Grupi i Punës.

 

Kliko këtu ->  https://forms.gle/hjVd4zTUab9jYagS6

 

 

 

.