Ka nisur programi i praktikave te punes per te rinjte profesioniste

Linku per studimin e tregut te punes
24/06/2022
Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:
27/06/2022
Ka nisur programi i praktikave te punes per te rinjte profesioniste

 

Kliko këtu -> http://praktika.riniafemijet.gov.al/