• Njoftohen studentët e Programit të Ciklit të Dytë Master  Profesional EU Business Law, të cilët kanë provime te mbartura dhe përmirësime në sezonin e paradiplomës

 

 

  • Afati I Regjitrimit 20 Qershor – deri 24 Qershor 2022.

 

 

  • Formularët përkatës dhe adresen e e-mailit në të cilën do të dërgohen Formularët e regjistrimit te plotësuara prej jush do ti gjeni bashkëlidhur këtij

  • e-mail: marsela.zurbo@fdut.edu.al

.

 

 

 

Më poshtë do të gjeni formularët:

 

.

Formular EU Business Law paradiplome

 

 

 

 

 

.

Leave A Comment