DATAT E PROVIMEVE SEZONI PARADIPLOMËS Master Profesional EU Business Law

DATAT E PROVIMEVE PËR PROGRAMIN BACHELOR ME KOHË TË PLOTË DHE PJESSHME SEZONI PARADIPLOMË
17/06/2022
STUDENTET, TE CILET NUK KANE SHLYER ENDE DETYRIMET FINANCIARE , JANE TE LUTUR TE KRYEJNE PAGESAT E TARIFES SE SHKOLLIMIT BRENDA DATES 08.07.2022.
24/06/2022
DATAT E PROVIMEVE SEZONI PARADIPLOMËS Master Profesional EU Business Law

  • Njoftohen studentët e Programit të Ciklit të Dytë Master  Profesional EU Business Law, të cilët kanë provime te mbartura dhe përmirësime në sezonin e paradiplomës

 

 

  • Afati I Regjitrimit 20 Qershor – deri 24 Qershor 2022.

 

 

  • Formularët përkatës dhe adresen e e-mailit në të cilën do të dërgohen Formularët e regjistrimit te plotësuara prej jush do ti gjeni bashkëlidhur këtij

  • e-mail: marsela.zurbo@fdut.edu.al

.

 

 

 

Më poshtë do të gjeni formularët:

 

.

Formular EU Business Law paradiplome

 

 

 

 

 

.