.

 

 

Njoftim vetëm për studentët e Ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë

  • Njoftohen studentët e vitit të 3 (fundor) përsëritës, të cilët kanë provimet e mbartura nga viti parë, i dytë dhe i tretë, duhet të regjistrohen onlinë për ato provimet të cilat duan të japin në sezonin paradiplom.

        Afati i Regjitrimit 20 Qershor  deri 24 Qershor 2022.

  • Formularët përkatës dhe adresa e e-mailit në të cilën do të dërgohen formularët e regjistrimit të plotësuara prej jush, do ti gjeni bashkëlidhur këtij emaili.

  • e-mail: desjana.bezhani@fdut.edu.al

 

 

 

Njoftim vetëm për studentët e Ciklit te pare “Bachelor” me kohë të pjesshme.

  • Njoftohen studentët e vitit te 4 (fundor) përsërites, të cilë kanë provimet e mbartura nga viti parë, i dytë dhe i tretë dhe i katërt duhet të regjistrohen onlinë për ato provime të cilat duan të japin në sezonin paradiplom.

    Afati i Regjitrimit 20 Qershor  deri 24 Qershor 2022.

  • Formularët përkatës dhe adresa e e-mailit në të cilën do të dërgohen formularët e regjistrimit të plotësuara prej jush, do ti gjeni bashkëlidhur këtij emaili.

  • e-mail: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

 

 

 

Kliko këtu ->  Datat dhe Formulari Bachelor kohë të plotë

 

 

Kliko këtu ->  Datat dhe Formulari Bachelor me kohë të pjesshme

 

.

Leave A Comment