KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE, VENDIM Nr. 11, Datë 02. 06.2022

KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET, VENDIM Nr. 9, DATË 26.05.2022 dhe VENDIM Nr. 10, DATË 26.05.2022
02/06/2022
KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE, VENDIM Nr. 10, Datë 02. 06.2022
06/06/2022
KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE, VENDIM Nr. 11, Datë 02. 06.2022

.

 

 

Kliko këtu -> VENDIM Nr. 11, Datë 02. 06.2022

 

.