KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE, VENDIM Nr. 10, Datë 02. 06.2022

KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE, VENDIM Nr. 11, Datë 02. 06.2022
06/06/2022
DATAT E PROVIMEVE PËR PROGRAMIN BACHELOR ME KOHË TË PLOTË DHE PJESSHME SEZONI PARADIPLOMË
17/06/2022
KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE, VENDIM Nr. 10, Datë 02. 06.2022

.

 

Kliko këtu -> VENDIM Nr. 10, Datë 02. 06.2022

.