KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET, VENDIM Nr. 9, DATË 26.05.2022 dhe VENDIM Nr. 10, DATË 26.05.2022

VENDIMI Nr. 11, datë 26.05.2022, Shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatin fitues /Dekan të njësis kryesore, FDUT
30/05/2022
KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE, VENDIM Nr. 11, Datë 02. 06.2022
06/06/2022
KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET, VENDIM Nr. 9, DATË 26.05.2022 dhe VENDIM Nr. 10, DATË 26.05.2022

.

 

 

 

 

 

Kliko këtu -> Vendimi 9 dhe 10

 

 

 

 

.