Roli i teknologjisë në parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar, krimeve financiare dhe korrupsionit

Prezenca e OSBE-së ka mbështetur konferencën akademike rreth rolit të teknologjisë në parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Së bashku me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës dhe Centro Studio, Alta Formazione e Ricerca Italo-Albanese – CEMAS pranë Universitetit Sapienza të Romës, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri organizoi në datë 21 […]

Desires pains and troubles that are boundry

D enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

Fight the war on ignorance and poverty

F enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

standard dummy text ever and troubles

S enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

A quality education us the ability to fight

A enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

There anyone and who loves off pursues news

U enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

Knounce with righteous indignation and mens

K enounce with righteous indignation and mens who are so beguiled demord charm some of some all pleasure the moment sayings through shrinkings from all the and pains these are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our powers choice This book is a treatise there anyone who loves off pursues […]

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:

.       Laborant Departamenti pranë Departamentit të së Drejtës Civile; Laborant Departamenti pranë Departamentit të së Drejtës Penale; Specialist mësimor pranë Degës mësimore; Specialist protokoll-arkiva pranë Degës së Protokoll- Arshiva;       Kandidatët konkurrentë për 1 (një) vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter mësimor me detyrë “Laborant Departamenti pranë […]