VENDIMI Nr. 11, datë 26.05.2022, Shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatin fitues /Dekan të njësis kryesore, FDUT

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS) me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët.
26/05/2022
KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET, VENDIM Nr. 9, DATË 26.05.2022 dhe VENDIM Nr. 10, DATË 26.05.2022
02/06/2022
VENDIMI Nr. 11, datë 26.05.2022, Shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatin fitues /Dekan të njësis kryesore, FDUT

.

 

 

 

 

Kliko këtu ->  Vendimi Nr. 11, datë 26.05.2022