Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS) me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët.

Njoftohen studentet e Fakultetit te Drejtesise se diten e zgjedhjeve date 26 Maj do votojne ne KQV-te perkatese kati i pare, sipas ndarjes se meposhtme. Ju lutem te merni me vete Pasaporte, Karte Identiteti, Karte Studenti.
24/05/2022
VENDIMI Nr. 11, datë 26.05.2022, Shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatin fitues /Dekan të njësis kryesore, FDUT
30/05/2022
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS) me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët.

Të dashur studentë!

Ashtu siç jeni informuar që në muajin Prill, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS) me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët.

Studentët janë pjesa më e rëndësishme dhe preken drejtpërdrejt nga shërbimi që ofrojnë institucionet; prandaj opinioni juaj është mjaft i nevojshëm dhe do të na shërbejë të gjithëve të kuptojmë më mirë se cila është situata reale në institucionin tuaj dhe çfarë duhet përmirësuar në të. Gjithashtu, plotësimi i këtij sondazhi do të jetë tepër i vlefshëm për t’i dhënë një shtysë të madhe rritjes së cilësisë në arsimin e lartë.

Plotësimi i pyetësorit kërkon mesatarisht 5 minuta dhe anonimati juaj është i garantuar.

Kanë mbetur edhe pak ditë për plotësimin e këtij sondazhi, deri në datën 5 Qershor. Ju ftojmë përsëri të bëheni pjesë e progresit në cilësinë e arsimit të lartë shqiptar me garancinë që zëri juaj do të dëgjohet dhe përçohet.

Ju falenderojmë,

Stafi ASCAL

Mesazh për Studentët! (ascal.al)