Mbi shtyrjen e sezonit të provimeve

VENDIM Nr. 08, Datë 17.05.2022 KIZ
19/05/2022
Kremtimi i 97-vjetorit të Kontrollit të Lartë të Shtetit
20/05/2022
Mbi shtyrjen e sezonit të provimeve

 

 

 

 

Shtyrjen  e përfundimit të sezonit të provimeve për në datën 08.07.2022 me kërkesë të studentëve të protokolluar me Nr. 299 Prot., Datë 01.04.2022

 

 

 

 

 

.