Shtyrjen  e përfundimit të sezonit të provimeve për në datën 08.07.2022 me kërkesë të studentëve të protokolluar me Nr. 299 Prot., Datë 01.04.2022

 

 

 

 

 

.

Leave A Comment