URDHËR Nr. 23/2, Datë 18.05.2022

Kremtimi i 97-vjetorit të Kontrollit të Lartë të Shtetit
20/05/2022
DATAT E PROVIMEVE SEZONI I VERËS DHE PARADIPLOMËS, SEM II
20/05/2022
URDHËR Nr. 23/2, Datë 18.05.2022

.

 

 

 

 

 

 

Kliko këtu ->  URDHËR Nr. 23/2, Datë 18.05.2022

 

 

 

 

 

 

.