Njoftim vetëm për studentët e Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”

 • Njoftohen studentët e Programit të Integruar  të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, të cilët nuk kanë provime të mbartura, nuk e kanë të nevojshme të regjistrohen online për provimet e rregullta të sezonit te verës, ( semestri II).

 • Studentët e vitit të 2 dhe 3, të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, të cilët kanë provime të mbartura nga viti parë dhe i dytë duhet të regjistrohen online për ato provime të cilat duan të japin në sezonin e verës (Semestri 2). Afati i Regjistrimit 20 Maj- deri 27 Maj 2022.

 • Formularët përkatës dhe adresat e e-mailit në të cilat do të dërgohen formularët e regjistrimit të plotësuara prej jush do ti gjeni bashkëlidhur këtij emaili.

 • e-mail: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

Njoftim vetëm për studentët e Ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë

 • Njoftohen studentët e vitit të 3 (fundor) përsëritës, të cilët kanë provimet e mbartura nga viti parë, i dytë dhe i tretë, duhet të regjistrohen onlinë për ato provimet të cilat duan të japin në sezonin e verës (Semestri2). Afati i Regjitrimit 20 Maj- deri 27 Maj 2022.

 • Formularët përkatës dhe adresa e e-mailit në të cilën do të dërgohen formularët e regjistrimit të plotësuara prej jush, do ti gjeni bashkëlidhur këtij emaili.

 • e-mail: desjana.bezhani@fdut.edu.al

Njoftim vetëm për studentët e Ciklit te pare “Bachelor” me kohë të pjesshme.

 • Njoftohen studentët e vitit te 4 (fundor) përsërites, të cilë kanë provimet e mbartura nga viti parë, i dytë dhe i tretë dhe i katërt duhet të regjistrohen onlinë për ato provime të cilat duan të japin në sezonin e verës (Semestri2). Afati i Regjitrimit 20 Maj- deri 27 Maj 2022.

 • Formularët përkatës dhe adresa e e-mailit në të cilën do të dërgohen formularët e regjistrimit të plotësuara prej jush, do ti gjeni bashkëlidhur këtij emaili.

 • e-mail: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

Njoftim vetëm për studentët e Programit e Ciklit të Tretë të studimeve “Master Ekzekutiv në Kriminalogji”

 • Njoftohen studentët e Programit të Ciklit të Tretë të studimeve “Master Ekzekutiv në Kriminalogji”, të cilët nuk kanë provime të mbartura, nuk e kanë të nevojshëm të regjistrohen online për provimet e rregullta të sezonit të verës, ( semestri2). Afati i Regjitrimit 20 Maj- deri 27 Maj 2022.

 • Studentët e vitit të 2, të Programit të Ciklit të Tretë të studimeve “Master Ekzekutiv në Kriminalogji”, të cilët kanë provimet e mbartura nga viti parë duhët të regjistrohen online për ato provime të cilat duan të japin në sezonin e verës (Semestri2). Afati I Regjitrimit 20 Maj- deri 27 Maj 2022.

 • Formularët përkatës dhe adresa e e-mailit në të cilat do të dërgohen. Formularët e regjistrimit të plotësuara prej jush do ti gjeni bashkëlidhur këtij emaili.

 • e-mail:   ana.papanastasi@fdut.edu.al

Njoftim vetëm për studentët e Programit të Ciklit të Dytë Master

 • Njoftohen studentët e Programit të Ciklit të Dytë Master (Shkencor dhe Profesional), të cilët nuk kanë provime te mbartura, nuk e kanë të nevojshëm të regjistrohen online për provimet e rregullta të sezonit të verës, ( semestri 2).Afati I Regjitrimit 20 Maj- deri 27 Maj 2022.

 • Studentët e vitit të 2, të Programit te Ciklit të Dytë Master (Shkencor dhe Profesional)”, të cilët kanë provime të mbartura nga vit i parë dhe i dytë duhet të regjistrohen online për ato provime të cilat duan te japin ne sezonin e paradiplomës si dhe studentët e Programit të Ciklit të Dytë  Master Profesional  EU Business Laë të cilët kanë provimet e mbartura nga viti parë duhet të regjistrohen online për ato provime të cilat duan të japin në sezonin e paradiplomës. Afati i Regjitrimit 20 Maj- deri 27 Maj 2022.

 • Formularët përkatës dhe adresen e e-mailit në të cilën do të dërgohen Formularët e regjistrimit te plotësuara prej jush do ti gjeni bashkëlidhur këtij

 • e-mail: marsela.zurbo@fdut.edu.al

 

 

 

 

Kliko këtu -> Data sezoni veres dhe paradiplome 2022

 

 

 

Më poshtë do të gjeni formularët: 

 

 

 

 

.

Leave A Comment