Homofobia dhe krimet e urrejtjes

Balkan SUMMER UNIVERSITY 2021/22 Session II : List of participants from Tirana
11/05/2022
University of Poitiers Faculty of Law 2022 Summer School
13/05/2022
Homofobia dhe krimet e urrejtjes

Në kuadër të ditës ndërkombëtare të Homofobisë, në të gjitha vendet dhe universitetet organizohen veprimtari njohëse dhe sensibilueze kundër gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes. Për këtë arsye, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, zhvilloi një leksion të hapur, me datë 11.05.2022, me temë “Homofobia dhe krimet e urrejtjes”, të mbajtur nga Prof. Dr. Vasilika Hysi, pedagoge e Fakultetit të Drejtësisë.

Zv. Dekani Erjon Muharremaj, pasi përshëndeti organizimin e këtij aktiviteti, vuri në pah se gjuha e urrejtjes përdoret tek kushdo që është i ndryshëm. Edhe pse Shqipëria ka bërë progres në kuadër të përafrimit të legjislacionit të brendshëm me atë ndërkombëtar dhe ka përforcuar politikën e jashtme, sipas Z. Muharremaj mbetet ende punë për tu bërë në drejtim të mentalitetit shoqëror.

Profesor Skerdian Kurti, vlerësoi rëndësinë e temës “Politika Penale kundër krimeve të urrejtjes” që zhvillohet në lëndën e Politikës Penale Evropiane dhe ftoi juristët e ardhshëm të japin kontributin e tyre të vazhdueshëm në përforcimin e saj.

Profesore Vasilika Hysi, e nisi leksionin e përgatitur duke sjellë në vëmendje raportin për vitin 2021, të Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut, i cili ka evidentuar se ka një degradim të të drejtave të njeriut në vendet e Bashkimit Europian, jo vetëm në Shqipëri.

Gjuha e urrejtjes është baza e krimeve të urrejtjes. Komuniteti Rom, Egjiptian dhe LGBTI janë 3 komunitetet më të diskriminuara dhe ndaj të cilëve gjuha e urrejtjes është gati pa kufij. Vështirësia e evidentimit të krimeve të urrejtjes lidhet me raportimin e ulët të tyre, statistikat thuajse inekzistente, si dhe besimi i komuniteteve të diskriminuara tek drejtësia, i cili ende është shumë i ulët.

Profesore Vasilika Hysi theksoi se sfidë e madhe për Shqipërinë mbetet dhe adresimi i krimeve të urrejtjes të kryera nga mediat online, të cilat operojnë në mënyrë të paligjshme. Në vlerësimin e saj profesionistët e ligjit duhet të jenë zëri i komunitetit LGBTI. Njohja e këtyre krimeve dhe zbatimi në mënyrën e duhur i tyre nga juristët që do të jenë zëri i të drejtave të gjithsecilit, ka një rëndësi të veçantë.

Ky leksion i hapur u mbajt dhe nën praninë e veçantë të Z.Arbër Kodra, drejtuesit të organizatës OMSA, e cila ka në fokus të saj mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTI. Ai ndau me të pranishmit eksperiecën personale si dhe luftën sociale dhe juridike për shkak të përkatësisë në këtë komunitet. Z. Kodra u shpreh se një rëndësi të madhe në parandalimin e gjuhës së urrejtjes ka së pari pranimi i vetes si dhe edukimi i zinxhirit familje-shoqëri.

Leksioni i hapur, i mbajtur në Fakultetin e Drejtësisë nxiti mendimin kritik të studentëve, të cilët jo vetëm ishin aktiv me diskutimet e hapura po arritën të evidentonin se shkaqet kryesore të gjuhës së urrejtjes ndaj komuniteteve më të diskriminuara lidhen me mungesën e edukimit të vazhdueshëm qytetar, mungesa e hapësirave për mendimin kritik/të ndryshëm, mos përshtatja e ndryshimeve ligjore me realitetin shqiptar, mungesa e bashkëpunimit midis institucionve, edukimi i stafit mësimor duke filluar nga arsimi bazë, etj.