Balkan SUMMER UNIVERSITY 2021/22 Session II : List of participants from Tirana

“Diversity of enforcement Titles on cross border debt collection in EU”
10/05/2022
Homofobia dhe krimet e urrejtjes
13/05/2022
Balkan SUMMER UNIVERSITY 2021/22 Session II : List of participants from Tirana

Një grup pedagoësh dhe studentësh të programit master dhe doktoraturë të Fakultetit të Drejtësisë, morën pjesë në sesionin e 5të të Shkollës Rajonale Ballkanike “Crisis of the Rule of Law in the Balkans and the EU”, mbajtur në Shkup, Maqedoni, më 5-6 maj 2022.

 

Kliko këtu -> SU 2022 FLIP program