Përcillet Vendimi i KZF Nr. 6, datë 06.05.2022

LISTA E MIRATUAR E ZGJEDHËSVE PËR PERSONELIN AKADEMIK NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UT-së
06/05/2022
“Diversity of enforcement Titles on cross border debt collection in EU”
10/05/2022
Përcillet Vendimi i KZF Nr. 6, datë 06.05.2022

.

 

 

 

 

 

 

Kliko këtu ->  VENDIM Nr. 6, datë 06.05.2022

 

 

 

 

 

.