.

Universiteti i Tiranes, ka njoftuar organizimin e trajnimit me teme “Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale” , me datë 12.05.2022 ora 11:00-14:00 .

Linku perkates ku mund te gjendet njoftimi, se bashku me agjenden e trajnimit dhe linkun e regjistrimit eshte si ne vijim.

https://unitir.edu.al/trajnimi-menaxhimi-i-konflikteve-konflikti-i-shendetshem-dhe-bashkepunimi-ndermjet-inteligjences-emocionale-date-12-05-2022-ora-1100-1400/

 

 

 

.

Leave A Comment