LISTA E MIRATUAR E ZGJEDHËSVE PËR PERSONELIN AKADEMIK NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UT-së

Njoftim per pjesmarrje ne trajnimin me teme ” Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale” datë 12.05.2022, organizuar nga Universiteti i Tiranes.
06/05/2022
Përcillet Vendimi i KZF Nr. 6, datë 06.05.2022
09/05/2022
LISTA E MIRATUAR E ZGJEDHËSVE PËR PERSONELIN AKADEMIK NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UT-së