KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE

AUTONOMIA UNIVERSITARE DHE LIRIA AKADEMIKE NË ZHVILLIMET KUSHTETUESE
05/05/2022
“Integrimi i Shqipërisë në BE dhe Reforma në Drejtësi’
06/05/2022
KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE

.

 

 

KLIKO KËKU -> VENDIM Nr. 5, datë 29.04.2022

KLIKO KËKU -> VENDIM Nr. 6, datë 04.05.2022

 

 

 

 

.