KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET VENDIM Nr. 5, datë 04.05.2022

KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET VENDIM Nr. 4, datë 28.04.2022
28/04/2022
AUTONOMIA UNIVERSITARE DHE LIRIA AKADEMIKE NË ZHVILLIMET KUSHTETUESE
05/05/2022
KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET VENDIM Nr. 5, datë 04.05.2022

.

 

 

 

 

 

Kliko këtu ->  VENDIM Nr. 5, datë 04.05.2022

 

 

 

 

 

 

.