24/05/2022

Njoftohen studentet e Fakultetit te Drejtesise se diten e zgjedhjeve date 26 Maj do votojne ne KQV-te perkatese kati i pare, sipas ndarjes se meposhtme. Ju lutem te merni me vete Pasaporte, Karte Identiteti, Karte Studenti.

KQV 1           1    –    814 KQV 2     815     –   1625 KQV 3     1626   –   2471 KQV 4  […]
21/05/2022

Vendimi Nr. 8, datë 20.05.2022 KZF

.         Kliko këtu ->  KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET             .
20/05/2022

DATAT E PROVIMEVE SEZONI I VERËS DHE PARADIPLOMËS, SEM II

Njoftim vetëm për studentët e Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” Njoftohen studentët e Programit të Integruar  të Ciklit të […]
20/05/2022

URDHËR Nr. 23/2, Datë 18.05.2022

.             Kliko këtu ->  URDHËR Nr. 23/2, Datë 18.05.2022             .