30/05/2022

VENDIMI Nr. 11, datë 26.05.2022, Shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatin fitues /Dekan të njësis kryesore, FDUT

.         Kliko këtu ->  Vendimi Nr. 11, datë 26.05.2022                  
26/05/2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS) me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët.

Të dashur studentë! Ashtu siç jeni informuar që në muajin Prill, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin Kombëtar të Studentëve […]
24/05/2022

Njoftohen studentet e Fakultetit te Drejtesise se diten e zgjedhjeve date 26 Maj do votojne ne KQV-te perkatese kati i pare, sipas ndarjes se meposhtme. Ju lutem te merni me vete Pasaporte, Karte Identiteti, Karte Studenti.

KQV 1           1    –    814 KQV 2     815     –   1625 KQV 3     1626   –   2471 KQV 4  […]
21/05/2022

Vendimi Nr. 8, datë 20.05.2022 KZF

.         Kliko këtu ->  KOMISIONI I ZGJEDHJEVE NË FAKULTET             .