.

 

 

 

 

Njoftojme studentet e Fakultetit te Drejtesise te konsultohen me faqen e Fakultetit dhe stenden e KZF-se prane Fakultetit te Drejtesise ne katin e pare per te pare emrin ne listat zgjedhore dhe per te bere verifikimet perkatese me gjeneralitetet e tyre. Kerkesat per korigjime do te dorezohen prane sekretarise se KZF-se deri ne date 3 Maj 2022 ora 16.00 per te bere te mundur saktesimin e  gjeneraliteteve.

 

Kliko këtu -> Lista zgjedhore viti 1 PICD

Kliko këtu -> Lista zgjedhore viti 2 PICD

Kliko këtu -> Lista zgjedhore viti 3 PICD

Kliko këtu -> Lista zgjedhore Master Shkencor dhe Profesional

 

 

 

 

.

Leave A Comment