VENDIM Nr. 4, datë 20.04.2022

VENDIM Nr.3, datë 19.04.2022 “për shpalljen e fillimit të procedurës së regjistrimit të kandidatëve për drejtues të Njësisë Kryesore, Fakulteti i Drejtësisë UT”
19/04/2022
Thirrje Erasmus+
21/04/2022
VENDIM Nr. 4, datë 20.04.2022

.

 

 

 

Kliko këtu ->  VENDIM Nr. 4, datë 20.04.2022

 

 

 

 

 

.