VENDIM Nr.3, datë 19.04.2022 “për shpalljen e fillimit të procedurës së regjistrimit të kandidatëve për drejtues të Njësisë Kryesore, Fakulteti i Drejtësisë UT”

Open Applications – Simulation Game 2022
19/04/2022
VENDIM Nr. 4, datë 20.04.2022
20/04/2022
VENDIM Nr.3, datë 19.04.2022 “për shpalljen e fillimit të procedurës së regjistrimit të kandidatëve për drejtues të Njësisë Kryesore, Fakulteti i Drejtësisë UT”

.

 

 

 

 

 

Kliko këtu -> VENDIM Nr. 03, datë. 19.04.2022

 

 

 

 

 

 

.