NJOFTOJMË STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR ME KOHË TË PLOTË DHE TË PJESSHME & PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL SE REGJISTRIMET E PROVIMEVE TË MBARTURA PËR SEZONIN E VEÇANTË PRILL 2022 DO TË KRYHEN NË ZYRËN E SEKRETARISË MËSIMORE NË DATAT 11 PRILL – 15 PRILL 2022, ORARI I REGJISTRIMVE ËSHTË ORA 10:00 – 12:00.

 

 

 

 

SQARIM: FORMULARËT PËR REGJISTRIM JANË PRANË SEKRETARISË MËSIMORE OSE MUND TË SHKARKONI TE LINKU MËPOSHT.

 

 

 

 

KLIKO KËTU -> FORMULAR REGJISTRIMI Prill 2022

 

 

 

.

Leave A Comment