VENDIM Nr. 03, Datë 23.03.2022

Mbi shpalljen e vëndit vakant për anetar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë
25/03/2022
Universiteti POLITEHNICA
29/03/2022
VENDIM Nr. 03, Datë 23.03.2022

.

 

 

 

Kliko këtu ->  VENDIM Nr. 03, Datë 23.03.2022

 

 

 

 

.