Mbi shpalljen e vëndit vakant për anetar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë

Sfidat e gjyqësorit në Shqipëri dhe Lufta kundër Korrupsionit
24/03/2022
VENDIM Nr. 03, Datë 23.03.2022
25/03/2022
Mbi shpalljen e vëndit vakant për anetar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë