Biografi profesionale – Erjon Muharremaj

 

Lektor i të Drejtës Ndërkombëtare Publike, i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, i të Drejtës së Mjedisit në Universitetin e Tiranës dhe i të Drejtës Europiane në Shkollën e Magjistraturës. Ish-Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Zëvendëskryetar i Shoqatës Shqiptare të së Drejtës Ndërkombëtare. Doktor i Shkencave në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, MPhil. në Shkenca dhe Politika Mjedisore, Central European University, Budapest, dhe Master i Shkencave (LLM) në të Drejtën Ndërkombëtare Publike, University of Westminster, Londër.

 

Adresa elektronike: erjon.muharremaj@fdut.edu.al

 

 

.

Leave A Comment